Systemy nawilżania

Dostarczamy układy sterowania do systemów nawilżania powietrza na halach produkcyjnych.

Głównym  zadaniem zastosowanej automatyki jest cykliczny pomiar wilgotności w monitorowanych strefach i jej regulacja za pomocą jetów.  Liczba monitorowanych stref oraz liczba czujników w każdej strefie zależy od preferencji klienta.

System umożliwia nastawienie wymaganej wilgotności z panela dotykowego oraz kontrolę zdarzeń niebezpiecznych w postaci alarmów.

Oferujemy wykonanie dowolnego systemu na zamówienie, zgodnie z wymaganiami klienta.