Moduł CANopen

Moduł komunikacyjny CAN-EXT-1.0 jest urządzeniem standardowo przystosowanym do komunikacji z wytłaczarkami przy pomocy protokołu CANopen. Komunikacja przebiega wg. standardu EUROMAP 27. Moduł posiada zaimplementowaną funkcjonalność odciągu zgodnie z EUROMAP 27-2.

Na życzenie klienta kształtujemy protokół transmisji danych dostosowując je do różnych typów maszyn z tym interfejsem.

can-ext-1-0_schemat

Łatwa zmiana konfiguracji

Moduł może pracować z przypisanym dowolnym adresem NodeID mieszczącym się w zakresie 1-255. Adres wybrać można poprzez użycie odpowiednich przycisków znajdujących się na obudowie modułu.

Sygnalizacja stanu modułu

Moduł sygnalizuje swój status przy pomocy 3 kontrolek:

  • RS232 RX/TX: Informacja o stanie komunikacji interfejsu RS232,
  • POWER: Informacja o podłączeniu zasilania modułu,
  • CAN: Informacja o wymianie danych przez protokół CANopen.

Przyjazna komunikacja z urządzeniem nadrzędnym

Urządzenie nadrzędne może zapisywać i odczytywać wartości poszczególnych obiektów przy pomocy powszechnie stosowanego interfejsu RS232. Umożliwia to współpracę modułu z większością dostępnych na rynku urządzeń. Komunikacja odbywa się poprzez wysyłanie i odbiór ramek danych.

Oprócz wymiany wartości standardowych obiektów, użytkownik ma dostęp do informacji o aktualnym stanie modułu w sieci CANopen oraz wartości aktualnie wykorzystywanego adresu. Umożliwia to detekcję oraz diagnozę ewentualnych problemów (np. przerwanie przewodu magistrali) i podjęcie automatycznej reakcji przez system sterowania.

Dane techniczne:

Symbol CAN-EXT-1.0
Zasilanie 24 V DC
Warunki pracy -20 – 60 °C, brak kondensacji pary wodnej
Wymiary 100x75x109 mm (szer. x wys. x gł.)
Stopień ochrony IP40

Do pobrania:

CAN-EXT-1.0 – ulotka