Kolumna sygnalizacyjna

Oferujemy nowoczesne kolumny sygnalizacyjne, wykorzystujące technologię LED. Wykonanie w technologii LED zapewnia długą, bezawaryjną pracę.

Cechą wyróżniającą ten produkt jest możliwość indywidualnego sterowania każdym poziomem kolumny z osobna. Ponadto możliwe jest uzyskanie dowolnej barwy, jasności oraz nasycenia koloru z wykorzystaniem modelu HSV – koniec z ograniczaniem do kilku podstawowych kolorów!

Zmiana stanu kolumny możliwa jest przy pomocy interfejsu RS485 (protokół Modbus-RTU), lub przy pomocy zmiany stanu wejść logicznych. Stan kolumny przypisany do wejść przechowywany jest w jej pamięci wewnętrznej i może być dowolnie modyfikowany przez użytkownika.

Do dyspozycji użytkownika są dodatkowe funkcje, umożliwiające m.in.:

  • sterowanie wszystkimi poziomami jednocześnie,
  • sterowanie grupami poziomów,
  • sterowanie każdym poziomem z osobna,
  • monitorowanie stanu dostępnego wejścia logicznego.
  • zadanie parametrów sygnalizacji dźwiękowej,
  • automatyczną detekcję prędkości komunikacji,
  • identyfikację kolumny spośród wielu urządzeń na magistrali Modbus-RTU.

Oferowane przez nas kolumny mogą na życzenie klienta składać się z dowolnej liczby segmentów.

Dane techniczne:

Symbol SGN
Zasilanie 24 V DC, 250 mA (kolumna 12 poziomowa)
Warunki pracy -25 – 50 °C, powietrze i gazy neutralne
Sterowanie Modbus-RTU (interfejs RS485)
lub trzy wejścia cyfrowe
Prędkości komunikacji 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200 bps
Automatyczna detekcja
Adres 1-255, ustawiany przy pomocy przełączników
Liczba poziomów 12 (standardowa wersja)
Model kolorów HSV (Hue, Saturation, Value)
Technologia LED
Sygnalizator dźwiękowy Tak
Stopień ochrony IP65
Gniazdo M12 (kod A)

Do pobrania:

SGN – ulotka