HT system

Wraz z zakupionymi modułami pomiarowymi dostępne jest oprogramowanie na komputery klasy PC umożliwiające wizualizację i archiwizację danych pomiarowych.

Cechy oprogramowania HT System:

  • automatyczna detekcja podłączonych czujników,
  • dostęp do danych pomiarowych przez stronę www,
  • możliwość zdefiniowania indywidualnych progów,
  • powiadomienia mailowe o przekroczeniu progu,
  • autoryzacja dostępu,
  • API dające dostęp do danych pomiarowych dowolnym, zewnętrznym aplikacjom.

Aby skorzystać z oprogramowania, należy podłączyć moduły pomiarowe do komputera poprzez konwerter interfejsu RS485 (np. USB – RS485).

Pod adresem ht.mpltechma.pl można zapoznać się z interfejsem www demonstracyjnego systemu.