Czujnik wilgotności i temperatury

Oferujemy wysokiej jakości, cyfrowe moduły pomiarowe warunków środowiskowych, np. temperatury i wilgotności dla zakresu pomiarowego -25 ‑ 70 °C oraz 0 ‑ 100 %RH. Moduły te mogą pracować w bardzo niesprzyjających warunkach – odporność na czyszczenie typu CIP.

Cechy modułów HT-MW01:

 • wysokiej jakości czujnik cyfrowy,
 • temperaturowa kompensacja pomiaru wilgotności,
 • doskonała stabilność długoterminowa czujnika,
 • interfejs RS485 (MODBUS-RTU),
 • adres i prędkość transmisji interfejsu RS485 wybierane przy pomocy przełączników wielopozycyjnych,
 • przechowywanie danych użytkownika w nieulotnej pamięci – możliwość nadania czujnikom indywidualnych, przystępnych nazw,
 • wbudowane funkcje autodiagnostyki,
 • dane pomiarowe dostępne w postaci liczb całkowitych oraz zmienno i stałoprzecinkowych,
 • dostępna informacja o wartości wilgotności bezwzględnej oraz właściwej,
 • przechowywanie największej oraz najmniejszej zarejestrowanej wartości temperatury i wilgotności względnej,
 • dostępne oprogramowanie archiwizujące dane na komputerze klasy PC oraz biblioteki dla sterowników PLC Mitsubishi.

Łatwa budowa systemu pomiarowego:

 • minimalizacja długości potrzebnego przewodu: możliwość łączenia czujników szeregowo,
 • dostępność czujników w wersji ze złączami przemysłowymi na obudowie,
 • prosta integracja dowolnymi urządzeniami nadrzędnymi wspierającymi protokół MODBUS-RTU,
 • dostępne oprogramowanie archiwizujące dane na komputerze klasy PC oraz biblioteki dla sterowników PLC Mitsubishi.

Dostępne biblioteki dla sterowników PLC Mitsubishi:

 • możliwość wykorzystania gotowych bloków funkcyjnych i przykładowych programów,
 • łatwe odczytywanie danych pomiarowych z czujników.

Dostępne oprogramowanie dla komputera PC:

 • automatyczna detekcja podłączonych czujników,
 • dostęp do danych pomiarowych przez stronę www,
 • możliwość zdefiniowania indywidualnych progów pomiarowych,
 • powiadomienia mailowe o przekroczeniu progu,
 • autoryzacja dostępu,
 • API dające dostęp do danych pomiarowych dowolnym, zewnętrznym aplikacjom.

Czytaj więcej na temat oprogramowania PC…

Dane techniczne:

Symbol HT-MW01
Zasilanie 5 – 28 V DC, 15 mA @ 24 V DC
Warunki pracy -25 – 70 °C, powietrze i gazy neutralne
Wymiary 94x169x35 mm (szer. x wys. x gł.)
Dokładność pomiaru ±2 %RH dla zakresu 20 – 80 %RH
±0,3 °C dla zakresu 5 – 60 °C
Prędkości komunikacji 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 bps
Możliwość ustawienia bitów parzystości.
Wybór trybu przy pomocy przełączników na module
Adres 1-255, ustawiany przy pomocy przełączników na module
Stopień ochrony – obudowa IP65
– czujnik IP40

Do pobrania:

Ulotka HT-MW01